Internal Award 2022 - 2023

1.           大成親子發明家大賽

班別

姓名

獎項

1J

LEUNG HO CHUN

一年級冠軍

1H

CHAN PAK KIU

一年級亞軍

1J

CHAN SING YU

一年級季軍

2J

ZHU HAO YUI (RAY)

二年級冠軍

2J

HAFEEZ ANAM

二年級亞軍

2H

CHEN YIU FUNG

二年級季軍

3J

LEUNG POK MAN

三年級冠軍

3J

WONG PUI YIN

三年級亞軍

3H

KING CHUN FAI

三年級季軍

4J

CHOW ZHENG LE

四年級冠軍

4J

YIP HAY YIN

四年級亞軍

4H

YEUNG MAN SHING

四年級季軍

4H

LI HEI LONG

四年級季軍

5J

CHEN CHUN HEI

五年級冠軍

5J

LIN RUN WEN

五年級亞軍

5J

ZONG JESSIE

五年級季軍

6J

ZHUANG HON LAM

六年級冠軍

6J

WU KE FEI

六年級亞軍

6J

TAN BAOLIN

六年級亞軍

6A

OU LE RAN

六年級季軍

 

 

 2.          STEM Week 四至六年級水火箭比賽

班別

姓名

獎項

6J

TANG TSZ YIN

隊際最遠距離三冠軍

6J

WONG NELSON KWUN TO

6J

WU SHU YUK

6J

FU JIAKUN

6J

TAN BAOLIN

6H

LIU CHAK HIN

6H

XIE JUN FENG

6H

XU JIA YUE

6H

ZHANG YOYO

5J

LAM HEI LONG

5J

LI JING HUA

5J

LIN RUN WEN

5J

CHEN CHUN HEI

5J

CHAN YI YAN

4H

LIN LAN PING

隊際最遠距離亞軍

4H

HA KY HUY

4H

CHENG CHI LONG

4H

CHEN JIAN YU

4H

LI SHI YUN

6A

OU LE RAN

隊際最遠距離季軍

6A

WONG YEE TING

6A

ZHANG WEN

6A

ZHOU PEI XIAN

 

 

 3.          STEM Week 一至三年級護蛋英雄比賽

班別

姓名

獎項

2H

CHEN YIU FUNG

護蛋英雄嘉許狀

2H

LEE TSZ FUNG
2H

NG YU HIM TERENCE

2J

HAFEEZ ANAM

2J

ZHU HAO YUI (RAY)

2J

HUANG HO MIU

2J

HO CHI YAU

3H

CHEN HO TIN

3H

KING CHUN FAI

3H

LI SHUN HO

3H

CHENG TSZ KI

3H

CHIK CHING YU HIGY

3H

CHONG SZE KI

3H

HO TSZ HUEN

3H

LAM CHEUK FUNG

3H

LEE CHI LONG

3H

LI MAN HONG 

2J

LAU SEN YUI

最具創意大獎
2J

YAU HO HANG

2J

LI PUI LAM

3J

FANG WING CHI

3J

WONG JASON KWUN HO

3J

XIAN MING HO

3J

ZHAO TSZ TUNG

 

 

 4.          第二十六屆田徑運動會場刊設計比賽20222023 (全校性)

班別

姓名

獎項

5J

LIN RUN WEN

冠軍

 

 

  5.          Code Monkey編程比賽 大成編程王

組別

班別

姓名

獎項

Junior Form

3J

LEUNG POK MAN

大成編程王(初級組)

Senior Form

6JH

CAO YUI

大成編程王(高級組)

 

 

 6.          Code Monkey編程比賽 編程精英

組別

班別

姓名

獎項

一年級組

1H

FENG WAN LING

一年級第一名

1J

XIAN MING KIT

一年級第二名

1J

LAM YIN CHUN

一年級第三名

二年級組

2J

LI PUI LAM

二年級第一名

2H

CHEN YIU FUNG

二年級第二名

2J

LAU SEN YUI

二年級第三名

三年級組

3J

LEUNG POK MAN

三年級第一名

3J

XIAN MING HO

三年級第二名

3J

CHAN SHEUNG HANG

三年級第三名

四年級組

4J

GU WEN JIN

四年級第一名

4J

CHEN POK MAN ALVIN

四年級第二名

4J

YIP HAY YIN

四年級第三名

五年級組

5JH

CHUNG CHING

五年級第一名

5JHC

CHEN CHUN HEI

五年級第二名

5JH

SHI XIAOMAN

五年級第三名

六年級組

6JH

CAO YUI

六年級第一名

6AC

ZHANG WAI CHEONG

六年級第二名

6AC

ZHUO ZI YUE BILL

六年級第三名

  

 

 7.          2022-2023 ‘My Smart Readers’ Online Extensive Reading Scheme Top Score (First Term)

Level

Class

Name

Prize

 

Primary 1

1J

CHAN SING YU

P.1 Rank 1

1J

CHOW YIN HA

P.1 Rank 2

1H

WOO SZE WAN

P.1 Rank 3

Primary 2

2J

LAU SEN YUI

P.2 Rank 1

2J

HAFEEZ ANAM

P.2 Rank 2

2J

HO CHI YAU

P.2 Rank 3

Primary 3

3J

LEUNG POK MAN

P.3 Rank 1

3J

WONG JASON KWUN HO

P.3 Rank 2

3J

CHAN SHEUNG HANG

P.3 Rank 3

Primary 4

4J

CHOW ZHENGLE

P.4 Rank 1

4J

WONG CHUN HUNG

P.4 Rank 2

4J

YIP HAY YIN

P.4 Rank 3

Primary 5

5JH (Face)

CHUNG CHING

P.5 Rank 1

5JH (Face)

CHAN YI LING

P.5 Rank 2

5JH (Face)

CHAN YI YAN

P.5 Rank 3

Primary 6

6JH (Face)

ZHUO ZIYUE BILL

P.6 Rank 1

6JH (Zoom)

QIN AMY

P.6 Rank 2

6JH (Face)MA HOI INP.6 Rank 2
6JH (Face)MAI TING TINGP.6 Rank 2
6JH (Face)WONG NELSON KWUN TOP.6 Rank 2

6JH (Face)

ZHUANG HON LAM

P.6 Rank 2

6JH (Face)

ZHUO ZHIQING CATHERINEP.6 Rank 2

6JH (Face)

FU JIAKUN

P.6 Rank 3

 

 

 8.          2022-2023年度「階梯閱讀空間」得獎名單(上學期)成就值排行榜

班別

姓名

獎項

1J

CHAN SING YU

一年級第1

1J

CHOW YIN HA

一年級第2

1J

NG CHUN HEI

一年級第3

2J

ZHU HAO YUI (RAY)

二年級第1

2H

CHEN YIU FUNG

二年級第2

2H

FONG WANG PAN

二年級第3

3J

CHAN SHEUNG HANG

三年級第1

3H

CHENG TSZ KI

三年級第2

3J

CHAN HEI YEE

三年級第3

4J

YEUNG WAI HEI

四年級第1

4J

CHEN TSZ SHUEN

四年級第2

4J

GU WEN JIN

四年級第3

5JHC

CHEN CHUN HEI

五年級第1

5JH

LIN RUNWEN

五年級第2

5JH

CHUNG CHING

五年級第3

6JH

ZHUO ZI YUE BILL

六年級第1

6JH

ZHUO ZHI QING CATHERINE

六年級第2

6JH

ZHUANG HON LAM

六年級第3 

 

 

 9.          2022-2023年度「階梯閱讀空間」得獎名單(上學期)成績排行榜

班別

姓名

獎項

1J

CHAN SING YU

一年級第1

1J

NG CHUN HEI

一年級第2

1J

CHOW YIN HA

一年級第3

2J

ZHU HAO YUI (RAY)

二年級第1

2H

CHEN YIU FUNG

二年級第2

2H

FONG WANG PAN

二年級第3

3J

CHAN SHEUNG HANG

三年級第1

3H

CHENG TSZ KI

三年級第2

3J

CHAN HEI YEE

三年級第3

4J

MA TIN YU

四年級第1

4J

CHEN TSZ SHUEN

四年級第2

4J

YEUNG WAI HEI

四年級第3

5JH面授

LIN RUNWEN

五年級第1

5JH面授

CHEN CHUN HEI

五年級第2

5JH面授

LI MAN HOK

五年級第3

6JH面授

ZHUANG HON LAM

六年級第1

6JH面授

QIN AMY

六年級第2

6JH面授

ZHUO ZI YUE BILL

六年級第3 

 

 

 10.      2022-2023年度「篇篇流螢–網上廣泛閱讀計劃」得獎名單(上學期)

班別

姓名

獎項

3J

ZHAO TSZ TUNG

三年級第1

3J

LEUNG POK MAN

三年級第2

4J

GU WEN JIN

四年級第1

4J

FUNG CHUN HEI

四年級第2

4J

LIU HEI LAM

四年級第3

5J

CHEN CHUN HEI

五年級第1

5J

LIAO HAI LONG NICK

五年級第2

5H

FANG JIALUN

五年級第3

6J

FU JIAKUN

六年級第1

6J

FU JIAKUN

六年級第2

6J

TSUI TSZ KIN

六年級第3

 

 

 11.      十分科學比賽(第一期)(全校性)

班別

姓名

獎項

4J

YIP HAY YIN

四年級組冠軍

4J

CHOW ZHENG LE 

四年級組亞軍

4H

CHIK CHING MAN PIFY

四年級組季軍

5J

CHEN CHUN HEI

五年級組冠軍

5J

CHAN YI LING

五年級組亞軍

5J

LIN RUNWEN

五年級組季軍

6J

ZHUANG HON LAM

六年級組冠軍

6J

WU SHU YUK

六年級組亞軍

6H

MA OU

六年級組季軍 

 

 

 12.      1月份摘星獎勵計劃(全校性)

班別

姓名

獎項

1J

Ummeh Hani

星級大獎

2H

CHEN YIU FUNG

3H

KING CHUN FAI

4H

LIN LAN PING

5J

CHEN CHUN HEI

6J

ZHUANG HON LAM

1H

FENG WAN LING

飛躍進步大獎

2J

LI PUI LAM

3J

CHAN HEI YEE

4J

CHENG SHUN HIM

5C

GE JIA QIANG

6A

CHAN TSZ LONG LINUS

 

 

 13.      12月份摘星獎勵計劃(全校性)

班別

姓名

獎項

1J

CHOW YIN HA

 

星級大獎

2H

CHEN YIU FUNG

3J

LEUNG POK MAN

4H

CHAN TSZ TUNG

5J

LIN RUN WEN

6J

TANG TSZ YIN

1J

TSE YUK KWAN

飛躍進步大獎

2J

LAU SEN YUI

3H

HO TSZ HUEN

4H

LI KE YAN

5H

WONG TSZ HO

6T

YIU CHI LOK

 

 

 14.      11月份摘星獎勵計劃(全校性)

班別

姓名

獎項

1J

陳星羽

 

星級大獎

2J

朱昊銳

3J

梁搏文

4J

周政樂

5HC面授

翁銘恒

6JH面授

莊瀚林

1J

陳星羽

飛躍進步大獎

2J

朱昊銳

3J

王佩言

4J

周政樂

5JH面授

林銳文

6AC面授

陳梓欽 

 

 

 15.      10月份摘星獎勵計劃(全校性)

班別

姓名

獎項

1J

黃美淇

星級大獎

2H

方宏彬

3J

梁博文

4J

顧汶晉

5HC面授

葉承熹

5HC面授

翁鉻恒

6JH面授

莊瀚林

1H

林柏衡

飛躍進步大獎

2H

方宏彬

3H

植婧茹

4J

顧汶晉

5HC面授

林獻宜

6JH

秦蔚然

 

 

 16.      9月份摘星獎勵計劃(全校性)

班別

姓名

獎項

1H

黃美淇

星級大獎

2J

朱昊銳

2J

游浩鏗

3J

梁博文

4H

陳紫桐

5JH面授

云雅沁

6JH面授

莊瀚林

 

 

Top